Метод VIP ®EYELASER  предназначен для лечения пациентов с гетерохромами.